รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.41 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 770.02 KB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1006.6 KB