รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.6 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.01 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.18 MB
รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563