ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 938.8 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.39 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.26 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.09 KB