สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.56 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.41 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.81 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.52 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.12 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.74 KB