การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.56 KB
Adobe Acrobat Document ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.23 KB
Adobe Acrobat Document แผนอัตรากำลังครูผู้สอนระยะ 10 ปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.78 KB