รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ปงม.2563 เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.07 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.66 KB
Adobe Acrobat Document รายงานข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนาฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 643.12 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 845.48 KB