ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๑ พระวิมลเมธาจารย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๒ เวฬุสุนทรการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๓ พระตราษบุรีศรีสมุทรเขตต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๔ พระบุรเขตต์คณาจารย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๕ - อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร SMaRT School BAE SYSTEMS - ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 2 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - 2 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม ๑ และ โดมเอนกประสงค์ - สนามกีฬาแบดมินตัน สนากีฬาเซปักตะกร้อ สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม ๒ (พื้นยางสังเคราะห์) - สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล สนามกีฬาบาสเกตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารตราษฯ สามัคคี - หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..