ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสรรหาเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการนักเรียน (อ่าน 148) 23 ส.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการนักเรียน (อ่าน 183) 10 ส.ค. 65
ตารางเข้าร่วมกิจกรรม อพวช. ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 519) 29 มิ.ย. 65
ประกาศเรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 934) 13 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลร้าน​ TK​ Cafe​ ประจำปี​ ​2565 (อ่าน 660) 08 มิ.ย. 65
ประกาศการเปิดประมูลร้าน TK Cafe ประจำปี 2565 (อ่าน 996) 27 พ.ค. 65
ประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียยน โรงเรียนตราษตระการคุณ (อ่าน 592) 20 พ.ค. 65
ประกาศเรื่องการรับย้ายและการเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 546) 20 พ.ค. 65
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2513) 12 พ.ค. 65
ประกาศผลการสรรหาเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการนักเรียน (อ่าน 3748) 18 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3660) 03 ก.พ. 65
ประกาศขยายจำนวนนักเรียนในการมาเรียนแบบ On-Site (อ่าน 3810) 25 ม.ค. 65
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 5597) 16 ม.ค. 65
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 4806) 16 ม.ค. 65
ประกาศ ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online (ฉบับที่ 3) (อ่าน 3661) 14 ม.ค. 65
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และธนาคาร (อ่าน 18143) 09 ม.ค. 65
ประกาศขยายเวลการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online (อ่าน 3713) 07 ม.ค. 65
ประกาศการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 ด้วยรูปแบบ Online (อ่าน 3843) 27 ธ.ค. 64
ประกาศมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 4326) 24 ธ.ค. 64
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2/2564 (อ่าน 3989) 08 พ.ย. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติ (อ่าน 5042) 30 ต.ค. 64
ประกาศผลการสรรหาเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา (อ่าน 3811) 17 ส.ค. 64
ประกาศลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3890) 10 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3748) 03 ส.ค. 64
แจ้งการจัดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 3853) 23 ก.ค. 64
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ฉบับที่ 3 (อ่าน 3761) 15 ก.ค. 64
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3703) 05 ก.ค. 64
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) (อ่าน 3679) 29 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4048) 30 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11901) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 14484) 23 พ.ค. 64
ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 3743) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนทั่วไป ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5464) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนทั่วไป ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4549) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (รอบ 2) (อ่าน 4059) 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP (อ่าน 4854) 06 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (อ่าน 5279) 06 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (อ่าน 4655) 06 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4401) 24 มี.ค. 64
ระเบียบการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรุับปรุง พ.ศ.2560) พ.ศ.2563 (อ่าน 18828) 22 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10817) 18 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนของนักเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 3856) 18 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 3721) 06 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา (อ่าน 4320) 23 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 4181) 23 ก.พ. 64
กิจกรรมสัปดาห์ศึกษาปริทรรศน์ 2021 ระหว่างวันที่ 22 -25 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 3850) 12 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 3821) 29 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การวัดผลและประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4107) 23 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล (อ่าน 6981) 02 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ฉบับที่ 1 (อ่าน 6928) 02 ม.ค. 64