ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 พ.ค. 64 รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564
29 พ.ค. 64 รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564
25 พ.ค. 64 ประกาศผล ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564
24 พ.ค. 64 ประกาศผล ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ประกาศผลทางเว็บไซต์โรงเรียน 
23 พ.ค. 64 สอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
22 พ.ค. 64 สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564
29 มี.ค. 64 ถึง 30 มี.ค. 64 ตรวจผม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
22 ก.พ. 64 ถึง 23 ก.พ. 64 ตรวจผม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
25 ม.ค. 64 ถึง 26 ม.ค. 64 ตรวจผม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
30 ธ.ค. 63 กิจกรรมตราษฯ ฟรีเดย์
โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
30 ธ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 ออกบูธ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง งานกาชาดและปีใหม่จังหวัดตราด
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
29 ธ.ค. 63 งานปีใหม่โรงเรียน
โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
28 ธ.ค. 63 ถึง 29 ธ.ค. 63 ตรวจผม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26 ธ.ค. 63 สอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น (สสวท.)
โรงเรียนตราษตระการคุณ
26 ธ.ค. 63 ถึง 27 ธ.ค. 63 คณะครูเข้ารับการอบรมสมรรถนะผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี
25 ธ.ค. 63 ถึง 29 ธ.ค. 63 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนตราษตระการคุณ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษา
โรงเรียนตราษตระการคุณ
24 ธ.ค. 63 ติว O-NET ระดับชั้น ม.6 วิชาสังคมศึกษาฯ
โรงเรียนตราษตระการคุณ กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ธ.ค. 63 ติว O-NET ระดับชั้น ม.3 (ช่วงเช้า) ม.6 ช่วงบ่าย
โรงเรียนตราษตระการคุณ
20 ธ.ค. 63 สอบ สอวน.
โรงเรียนตราษตระการคุณ
19 ธ.ค. 63 คณิตศาสตร์สัญจร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 ธ.ค. 63 อบรมงานงบประมาณ
โรงเรียนตราษตระการคุณ กลุ่มบริหารงบประมาณ
16 ธ.ค. 63 ถึง 18 ธ.ค. 63 ค่ายสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5-ม.6
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ธ.ค. 63 วัหยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
07 ธ.ค. 63 รับการประเมินโรงเรียนสีเขียว
โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
04 ธ.ค. 63 ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.4 และ ม.5 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม ปีการศึกษา 2563

1. พระราชพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. เป็นวันชาติ

3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ


โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
01 ธ.ค. 63 ถึง 02 ธ.ค. 63 ตรวจระเบียบวินัย (ทรงผมและเครื่องแต่งกาย)
โรงเรียนตราษตระการคุณ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
01 ธ.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
05 ต.ค. 63 ถึง 06 ต.ค. 63 กำหนดตรวจระเบียบการแต่งกายและทรงผม
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
07 ก.ย. 63 ถึง 08 ก.ย. 63 กำหนดตรวจระเบียบการแต่งกายและทรงผม
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
02 ก.ย. 63 ถึง 03 ก.ย. 63 สอบกลางภาค 1/2563 ระดับชั้น ม.3
01 ก.ย. 63 ถึง 03 ก.ย. 63 สอบกลางภาค 1/2563 ระดับชั้น ม.2
31 ส.ค. 63 ถึง 02 ก.ย. 63 สอบกลางภาค 1/2563 ระดับชั้น ม.1
31 ส.ค. 63 สอบกลางภาค 1/2563 ระดับชั้น ม.3
31 ส.ค. 63 ถึง 03 ก.ย. 63 สอบกลางภาค 1/2563 ระดับชั้น ม.4
15 ส.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายงานตัว ณ โดม 2 เวลา 08.00-09.15 น.
ประชุม ณ โดม 2 เวลา 09.15-10.00 น.
พบครูที่ปรึกษา ณ ห้องเรียน เวลา 10.00-12.00 น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายงานตัว ณ โดม 2 เวลา 12.00-13.15 น.
ประชุม ณ โดม 2 เวลา 13.15-15.00 น.
พบครูที่ปรึกษา ณ ห้องเรียน เวลา 15.00-16.00 น.
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
13 ส.ค. 63 ถึง 14 ส.ค. 63 กำหนดตรวจระเบียบการแต่งกายและทรงผม
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
09 ส.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานตัว ณ โดม 2 เวลา 08.00-09.15 น.
ประชุม ณ โดม 2 เวลา 09.15-10.00 น.
พบครูที่ปรึกษา ณ ห้องเรียน เวลา 10.00-12.00 น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายงานตัว ณ โดม 2 เวลา 12.00-13.15 น.
ประชุม ณ โดม 2 เวลา 13.15-15.00 น.
พบครูที่ปรึกษา ณ ห้องเรียน เวลา 15.00-16.00 น.
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
08 ส.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัว ณ โดม 2 เวลา 08.00-09.15 น.
ประชุม ณ โดม 2 เวลา 09.15-10.00 น.
พบครูที่ปรึกษา ณ ห้องเรียน เวลา 10.00-12.00 น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัว ณ โดม 2 เวลา 12.00-13.15 น.
ประชุม ณ โดม 2 เวลา 13.15-15.00 น.
พบครูที่ปรึกษา ณ ห้องเรียน เวลา 15.00-16.00 น.


งานระบบดูแลช่วยเหลือ
31 ก.ค. 63 เลขที่คี่ มาเรียน
30 ก.ค. 63 เลขที่คู่ มาเรียน
29 ก.ค. 63 เลขที่คี่ มาเรียน
28 ก.ค. 63 วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร
27 ก.ค. 63 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
24 ก.ค. 63 เลขที่คู่ มาเรียน
23 ก.ค. 63 เลขที่คี่ มาเรียน
22 ก.ค. 63 เลขที่คู่ มาเรียน
21 ก.ค. 63 เลขที่คี่ มาเรียน
20 ก.ค. 63 เลขที่คู่ มาเรียน
17 ก.ค. 63 เลขที่คี่ มาเรียน
16 ก.ค. 63 เลขที่คู่ มาเรียน
15 ก.ค. 63 เลขที่คี่ มาเรียน
14 ก.ค. 63 เลขที่คู่ มาเรียน
13 ก.ค. 63 เลขที่คี่ มาเรียน
10 ก.ค. 63 เลขที่คู่ มาเรียน
09 ก.ค. 63 เลขที่คี่ มาเรียน
08 ก.ค. 63 เลขที่คู่ มาเรียน
07 ก.ค. 63 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
06 ก.ค. 63 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
03 ก.ค. 63 เลขที่คี่ มาเรียน
02 ก.ค. 63 เลขที่คู่ มาเรียน
01 ก.ค. 63 เลขที่คี่ มาเรียน
01 ก.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20 เม.ย. 63 รับเอกสารการจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รอบที่ 2
งานทะเบียนวัดผล
31 มี.ค. 63 รับเอกสารการจบหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ม.6  รับเอกสารเวลา  08.30-12.00 น.
ม.3  รับเอกสารเวลา  13.00-16.00 น.
ชุดนักเรียน งานทะเบียนวัดผล
25 มี.ค. 63 ถึง 28 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวตามที่ครูประจำวิชานัดหมาย นักเรียนชั้น ม1-ม.6
24 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ออนไลน์
ออนไลน์ งานทะเบียนวัดผล
14 มี.ค. 63 ถึง 15 มี.ค. 63 สอบ 9 วิชาสามัญ
โรงเรียนตราษตระการคุณ
09 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
03 มี.ค. 63 ถึง 09 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-NET ม.6
22 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 สอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562
21 ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีโอกาสได้ "มส"
งานวัดผล
20 ก.พ. 63 สอบข้อสอบกลางปลายภาคของ สพฐ. ชั้น ม.1-ม.2
รร.ตราษตระการคุณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
13 ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีโอกาสได้ "ร"
งานวัดผล
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.3
31 ม.ค. 63 ติว O-NET ระดับชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ
อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 ม.ค. 63 สภาจำลองสัญจร
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
30 ม.ค. 63 ติว O-NET ระดับชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์
อาคารเอนกประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
27 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 MUNTINLUPA PHILPPINES
ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคาร 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ
23 ม.ค. 63 ถึง 25 ม.ค. 63 เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
21 ม.ค. 63 อบรมประชาธิปไตย
16 ม.ค. 63 วันครู
14 ม.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 63 งานวันบุรพาจารย์ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และเปิดบ้านตราษฯ สู่ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 5
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
12 ม.ค. 63 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์
06 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนตราษตระการคุณ/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
21 ธ.ค. 62 งานราตรี 120 ปี ตราษตระการคุณ
สนามฟุตบอลโรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
11 ธ.ค. 62 ถึง 17 ธ.ค. 62 กีฬาภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
07 ธ.ค. 62 ถึง 09 ธ.ค. 62 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
โรงเรียนตราษตระการคุณ
07 ธ.ค. 62 ถึง 09 ธ.ค. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
23 พ.ย. 62 ถึง 25 พ.ย. 62 ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
18 พ.ย. 62 ถึง 19 พ.ย. 62 รับการประเมินคุณภาพ สมศ. รอบที่ 4
โรงเรียนตราษตระการคุณ
16 พ.ย. 62 ถึง 17 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
โรงเรียนตราษตระการคุณ งานระบบดูแลช่วยเหลือ
12 พ.ย. 62 ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
โรงเรียนตราษตระการคุณ งานทะเบียนวัดผล
04 พ.ย. 62 ถึง 14 พ.ย. 62 ปิดเรียนกรณีพิเศษ (การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกตัวแทน ภาค 1
โรงเรียนตราษตระการคุณ งานวิชาการ
01 พ.ย. 62 ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
โรงเรียนตราษตระการคุณ งานทะเบียนวัดผล
01 พ.ย. 62 ถึง 08 พ.ย. 62 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
โรงเรียนตราษตระการคุณ งานทะเบียนวัดผล
22 ต.ค. 62 ถึง 30 ต.ค. 62 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ตามที่คุณครูประจำวิชานัดหมาย
โรงเรียนตราษตระการคุณ งานทะเบียนวัดผล
21 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนตราษตระการคุณ/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
21 ต.ค. 62 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนตราษตระการคุณ งานทะเบียนวัดผล
30 ก.ย. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนตราษตระการคุณ งานทะเบียนวัดผล
09 ก.ย. 62 ถึง 10 ก.ย. 62 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดตราด) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนตราษตระการคุณ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนตราษตระการคุณ / ชุดผ้าไทย
08 ส.ค. 62 กิจกรรม ASEAN DAY
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนตราษตระการคุณ
26 ก.ค. 62 ถึง 04 ส.ค. 62 การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
งานรักษาดินแดน โรงเรียนตราษตระการคุณ
22 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 22, 24 และ 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบวันที่ 23, 24 และ 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 23, 25 และ 26 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 22, 23 และ 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบวันที่ 22, 24 และ 25 กรกฎาคม 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 22, 24 และ 25 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนตราษตระการคุณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
13 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
08 มิ.ย. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
05 มิ.ย. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62 ลูกเสือ ชั้น ม.3 จำนวน 18 คน เข้าค่ายเทิดพระเกียรติ ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
04 มิ.ย. 62 นักเรียนห้องเรียนวิทย์พิเศษ ม.4 เข้าค่ายปฐมนิเทศ ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
01 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562
งานรักษาดินแดน โรงเรียนตราษตระการคุณ
24 พ.ค. 62 กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ในงานระกำหวานจังหวัดตราด