เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

 

"มาร์ชตราษตระการคุณ"

 

เนื้อร้อง-ทำนอง : สมศักดิ์  บริรักษ์ศุภกร

เรียบเรียงเสียงประสาน : เสถียร  ปานคง

ขับร้อง : ร้องหมู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

 


                 ตราษตระการคุณ อบอุ่นน้ำใจมั่นคง         ร้อยปีที่ยืนยง เราดำรงสามัคคี

          สร้างให้คนเป็นคน อยู่บนพื้นฐานที่ดี               น้ำใจไมตรี เพิ่มศักดิ์ศรีลูกตราษตระการคุณ

          เหลืองฟ้างามยามลมพลิ้วปลิวสะบัด               สีเหลืองเรืองจรัส ฟ้าแจ่มจัด เจิดจำรูญ

          ศึกษาดี กีฬาเด่น เกียรติเพิ่มพูน                    เราทุกคนทุกรุ่น รำลึกคุณตลอดกาล

          ตราษตระการคุณ คู่บุญ คู่จังหวัด                   เกิดจากวัด พระวิมลเมธาจารย์

          พระตราษบุรี ผู้ก่อตั้งครั้งก่อนกาล                  เพื่อลูกหลานของปวงเราก้าวเดินไกล

          ฟ้าเหลืองดี คือศักดิ์ศรีชาวเมืองตราด             รักชาติ กษัตริย์ ศาสน์ เอกราช อธิปไตย

          รักเกียรติภูมิ ไม่เย่อหยิ่งหยามเหยียดใคร         มั่นคงไว้เหลืองฟ้าเรารักเผ่าพงศ์

          ตราษตระการคุณ อบอุ่นน้ำใจซื่อตรง              ร้อยปีที่ยืนยง เราดำรงคงอยู่คู่ไทย

          ตราษตระการคุณ เทิดทูนรักยิ่งสิ่งใด              หลอมรวมดวงใจ เชิดชูไว้ยิ่งใหญ่ไชโย

          เชิดชูไว้ยิ่งใหญ่ไชโย ไชโย ไชโย ไชโย