ครูอัตราจ้าง

นายกรกิจ หินอ่อน
ครูอัตราจ้าง (ศิลปะ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายนิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง (สุขศึกษาฯ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายพลนรัตน์ ทองเพิ่ม
ครูอัตราจ้าง (วิทยาศาสตร์)
ครูประจำชั้น

Miss.Elvira Megallos
ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)

Mr.Rafael Gana Pestilos
ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)
ครูประจำชั้น

Mr.Alben Salminao
ครูอัตราจ้าง (วิทยาศาสตร์)

Mrs.Maria Corazon Mendoza
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Miss.Elveyra Lavilla Lucena
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Mr.Cesar Ryan Abrino Palma
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Miss.Kezang Yuden
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Mr. Andrew Smith
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Ms.Erena Oliver Burgarolas