ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ คลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “อาชีพสุด Cool” ภาษาเขมร ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐชยา สิกบุตร และ เด็กหญิงนธภร ว่องชิงชัย
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,16:08   อ่าน 323 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การรีวิว “ของดีประจำจังหวัด” ภาษาเขมร ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงลักษิกา พนิรัมย์
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,15:57   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การรีวิว “ของดีประจำจังหวัด” ภาษาเขมร ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : นางสาวศิริวิมล ปราถนา
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,15:50   อ่าน 292 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดเรียงความเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อต่อต้านการทุจริต เรื่อง
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิมพ์วรีย์ พูลเกษม
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2564,20:10   อ่าน 519 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอการรีวิวสินค้า OTOP ภาษาเขมร ม.ปลาย
ชื่อนักเรียน : นายกิตติเดช สุรรัตน์ และ นายพริษฐ์ ฟักทอง
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2563,21:50   อ่าน 1189 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอการพูดสุนทรพจน์ภาษาเขมร ม.ต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมาซีตาห์ สะมาวี
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2563,21:16   อ่าน 1129 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในแข่งขันการเขียนเรียงความระดับ ม.ต้น
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.พิมพ์วรีย์ พูลเกษม
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,16:27   อ่าน 3019 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน ระดับภากลาง-ภาคตะวันออก EP/MEP Academic Skill Competitions 2019
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชญาภรณ์ ทรัพย์เจริญ (น้อง Pearl)
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,16:12   อ่าน 1086 ครั้ง